The Iron Mountain Trail, Blorenge / Llwybr y Mynydd Haearn, Blorens

Event Details

  • Start Date Sunday, 15th of September 2024
  • End Date Sunday, 15th of September 2024
  • Start/End Time 10:30 - 15:00
  • Near Pontypool, Monmouthshire
  • Categories ,
  • Groups , , , ,
  • Approx Distance 7 Miles
  • Terrainmoderate walk with a more strenuous steady climb to the top of the Blorenge.

This is a moderate, seven mile, circular walk, on the Blorenge Mountain, following the routes of former tramways, inclines and footpaths linking many of the historic features associated with the world heritage site of Blaenavon - ‘one of the finest surviving examples in the world of a landscape created by coal mining and iron making’.  Day Three of the All Wales Weekend.

The route winds its way through the landscape of 'the birthplace of the Industrial Revolution' and passes ruined sites referred to in Alexander Cordell’s ‘Rape of the Fair Country’.  There are fantastic views of the Black Mountains, the Usk Valley, and the Torfaen Valley (in good weather), and information relating to the landscape and sites will be given along the way.  A visit to the world heritage site of Blaenavon Ironworks (not part of this walk) after the walk, is recommended (please see the website: Blaenavon Ironworks | Cadw (gov.wales) for further information.

Mae hon yn daith gylchol gymedrol, saith milltir, ar Fynydd Blorens, gan ddilyn llwybrau hen dramffyrdd, llethrau a llwybrau troed sy'n cysylltu llawer o'r nodweddion hanesyddol sy'n gysylltiedig â safle treftadaeth y byd Blaenafon - 'un o'r enghreifftiau gorau sydd wedi goroesi yn y byd o dirwedd a grëwyd gan gloddio am lo a gwneud haearn'.  Diwrnod Tri Penwythnos Cymru Gyfan.

Mae’r llwybr yn ymdroelli drwy dirwedd ‘man geni’r Chwyldro Diwydiannol’ ac yn mynd heibio i safleoedd adfeiliedig y cyfeirir atynt yn ‘Rape of the Fair Country’ gan Alexander Cordell. Mae golygfeydd gwych o’r Mynyddoedd Duon, Dyffryn Wysg, a Dyffryn Torfaen (mewn tywydd da), a bydd gwybodaeth yn ymwneud â’r dirwedd a’r safleoedd yn cael ei rhoi ar hyd y ffordd. Argymhellir ymweliad â safle treftadaeth byd Gwaith Haearn Blaenafon (nad yw’n rhan o’r daith gerdded hon) ar ôl y daith gerdded (gweler y wefan: Gwaith Haearn Blaenafon | Cadw (llyw.cymru) am ragor o wybodaeth.

Full details are available to members only

Log in or register now for your free trial

Ready for another adventure?

GOC Shop

From hoodies and t-shirts to bags, bottles and bears - show your love for GOC with our gear from Spreadshirt.