Sugar Loaf, Abergavenny / Pen-y-fâl, Y Fenni

Event Details

A moderate walk of about five miles, to the peak of Sugar Loaf - the hill that dominates the Abergavenny skyline - from the National Trust car park on the hill.  Day four of the All Wales Weekend.

The car park is quite a way up the hill, saving most of the climb up.  The scenery is open moorland with extensive views (on a good weather day), and the terrain is tracks and good paths that may be muddy in places.

10 am start

Taith gerdded gymedrol o tua phum milltir, i gopa Pen-y-fâl - y bryn sy'n dominyddu gorwel y Fenni - o faes parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar y bryn. Diwrnod pedwar o Benwythnos Cymru Gyfan.

Mae'r maes parcio dipyn i fyny'r allt, gan arbed y rhan fwyaf o'r dringo i fyny. Mae'r golygfeydd yn weundir agored gyda golygfeydd helaeth (ar ddiwrnod tywydd braf), ac mae'r tir yn draciau a llwybrau da a all fod yn fwdlyd mewn mannau.

dechrau am 10am.

Full details are available to members only

Log in or register now for your free trial

Ready for another adventure?

GOC Shop

From hoodies and t-shirts to bags, bottles and bears - show your love for GOC with our gear from Spreadshirt.