River Usk to Llanwenarth Church, Circular Walk, Abergavenny / Afon Wysg i Eglwys Llanwenarth, Taith Gerdded Gylchol, Y Fenni

Event Details

An about four-mile (two hour, or so) circular walk from Usk Bridge, Abergavenny, along the River Usk to Llanwenarth Church, and returning along small country lanes to reach the river again and back to the car park via Usk Bridge.  Walk One of the All Wales Weekend.

One short set of steep steps, some styles, and a very small section of eroded path.  Sheep in fields, so dogs on leads please.

The Bridge Inn sits near the Usk Bridge near the end of the walk.

Taith gylchol tua phedair milltir (dwy awr, tua dwy) o Bont Wysg, Y Fenni, ar hyd yr Afon Wysg i Eglwys Llanwenarth, a dychwelyd ar hyd lonydd bach gwledig i gyrraedd yr afon eto ac yn ôl i’r maes parcio drwy Bont Wysg. Taith Gerdded Un o Benwythnos Cymru Gyfan.

Un set fer o risiau serth, rhai steiliau, a rhan fechan iawn o lwybr wedi erydu. Defaid mewn caeau, felly cŵn ar dennyn os gwelwch yn dda.

Saif Tafarn y Bont ger Pont Wysg ger diwedd y daith gerdded.

Full details are available to members only

Log in or register now for your free trial

Ready for another adventure?

GOC Shop

From hoodies and t-shirts to bags, bottles and bears - show your love for GOC with our gear from Spreadshirt.