search bars close map-marker arrow-right tags twitter facebook

Mynydd y Garth

Mynydd y Garth – Dare to dream!

A break in the stormy weather meant this hike on the outskirts of Cardiff allowed those of us who had overindulged on Christmas pudding some much needed exercise.  After wandering through Coed y Bedw Nature Reserve towards Pentyrch, we climbed to the top of Garth Hill from the south-west.  For a small hill it has surprisingly good views.  The rain clouds passing over Ton-teg to the North created a stunning rainbow.

Christopher Monger, a native of nearby Taffs Well, wrote the novel The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain which was made into a film in 1995. Due to 20th century urbanisation of the area, it was filmed in the more rural Llanrhaeadr-ym-Mochnant and Llansilin in Mid Wales. The story is fictional and the mound on which the trig point stands is a Bronze Age burial mound.

On returning to Taffs Well we visited the site of the only thermal spring in Wales.  The water temperature is reported to be 21˚C on average.  We visited the pub next door to quench our thirsts.

 

Mynydd y Garth – Enfys y bore . . . . . .

Diolch am doriad yn y tywydd garw er mwyn i’r rhai ohonynt a fi’n gwledda gormod dros y Nadolig i gael ychydig o ymarfer corf.  Ar ôl crwydro drwy Warchodfa Natur Coed y Bedw tuag at Bentyrch, mentrodd y grŵp i ben Y Garth.  Am fryn digon pitw mae golygfeydd trawiadol o’r copa.  Daeth enfys i’r golwg wrth i’r glaw fynd heibio i’r gogledd.

Mae darganfyddiadau archeolegol yn yr ardal yn awgrymu bod pobl wedi byw yn ogofau’r Garth ers canol oes y cerrig.  Mae tomenni claddu fel y ‘ploryn’ ar Fynydd y Garth yn dystiolaeth o bresenoldeb ymsefydlwyr cynnar.  O’r unfed ganrif ar bymtheg, tyfodd a datblygodd Gwaelod y Garth yn lleoliad diwydiannol o ganlyniad i’r cyfoeth mwynol naturiol a’i safle ar ochr dyffryn afon Taf.

Wedi dychwelyd i Ffynnon Taf ymwelodd y grŵp a’r unig fynnon frwd yng Nghymru.  Mae tymheredd y dŵr yn 21˚C ar gyfartaledd.  Ymwelon â’r dafarn gyferbyn i dorri syched.

Related posts

Join Now…