search bars close map-marker arrow-right tags twitter facebook

GOC 40th Anniversary – Pen y fan

Members of GOC gathered from far and wide to celebrate the 40th Anniversary of the Gay Outdoor Club on Pen y Fan in the Brecon Beacons.  This joint event with the West Wales group looked touch and go in the early hours of the morning as two weather systems collided over the British Isles, resulting in downpours and thunderstorms.  However, as Peter led us up from Cwm Llwch the skies cleared.  Peter was one of the founder members and the first co-ordinator of the South Wales group, fifteen years ago.  There was some reminiscing over the escapades of the past 15 years and it was great to see new faces joining us for this occasion - showing that GOC continues to be a vibrant and valued group.  The celebrations didn't end on the summit as Garry had prepared two stunning cakes for the group to share along with coffee and tea back at the National Park car park.  "Eat your heart out Paul Hollywood!"

Daeth aelodau’r GOC o bell ac agos i ddathlu deugain mlwyddiant y mudiad ar Ben y Fan ym Mannau Brycheiniog. Nid oedd y digwyddiad ar y cyd gyda grwp Gorllewin Cymru yn edrych yn addawol oriau mân y bore, wrth i gawodydd trwm o law a storm o fellt a tharanau daro’r ardal. Fodd bynnag, dyma’r awyr yn clirio wrth i Peter ein hebrwng i fyny o Gwm Llwch. Roedd Peter yn un o’r aelodau sefydlodd grŵp yn Ne Cymru pymtheg mlynedd yn ôl, fe oedd cydlynydd cynta’r grŵp. Bu aelodau’n hel atgofion ynglŷn ag helyntion y 15 mlynedd diwethaf ac roedd yn braf gweld wynebau newydd yn ymuno â ni ar gyfer yr achlysur hwn.  Mae’r GOC yn parhau i fod yn grŵp bywiog a gwerthfawr. Ni ddaeth y dathliadau i ben ar y copa.  Wrth i ni ddychwelyd i faes parcio’r Parc Cenedlaethol synnodd Garry'r grŵp a dwy deisen drawiadol yr oedd wedi paratoi ar gyfer y dathliad, ynghyd â choffi a the.  Mae’n amlwg bod Garry'n ŵr talentog.

Related posts

Join Now…