Gay Outdoor Club
The activity club for gay men and women and their friends
Maintenance Alert Our website will be temporarily unavailable between 10pm on the 21 Jan 2019 and 8am on 22 Jan 2019.

Landscape - Tirwedd

Brecon Beacons National Park Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Photo

The South Wales area is surrounded to the North by the Brecon Beacons National Park.  Each year a number of members enjoy leading more adventurous hill walks to the peaks of the National Park, which is on our doorstep.

Cwmpaswyd ardal De Cymru gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Bob blwyddyn bydd un neu ddau o aelodau'r grŵp yn mwynhau arwain teithiau mwy anturus allan i'r tir gwyllt ac i gopaon yr ardal sydd o fewn cyrraedd rhwydd i ardaloedd dinesig De Cymru.

Valleys - Cymoedd

Photo

The rivers flowing from the Beacons in the north to the Bristol Channel in the south have carved steep-sided valleys through the landscape of South Wales.  The rich geology of South Wales meant the scale of industrialisation during the Industrial Revolution had a devastating impact on this landscape.  The Blaenavon World Heritage Site provides an insight into the development of the industrial landscape from the eighteenth to twentieth centuries.  The Valleys have since been changed from the industrial valleys of the last century to an area that has many outdoor activities. Mountain biking and cycling are both well served, with over 400km of off road cycle trails across The Valleys. The canals, lakes and beautifully clean rivers are well placed for water sports and the surrounding hills offer great scenery for hill-walking, climbing, caving and paragliding.

Mae’r afonydd sy’n llifo o’r Bannau yn y gogledd i Fôr Hafren yn y de, wedi creu tirwedd unigryw ardal Y Cymoedd. Sicrhaodd cyfoeth daearegol yr ardal bod De Cymru ar y blaen yn ystod y Chwildro Diwydiannol.  Mae Safle Treftadaeth Byd Blaenafon yn rhoi cipolwg ar yr effaith garw gafodd diwydiant ar y tirlun yn ystod y cyfnod o’r ddeunawfed i’r ugeinfed ganrif.  Ers hynny mae amgylchedd yr ardal wedi gweddnewid.  Erbyn hyn maent yn gynefin i amrywiaeth o weithgareddau awyr agored, gan gynnwys beicio, chwaraeon dŵr, mynydda, dringo ac ogofa.

Coastline - Arfordir

Photo

The area's coastline faces the Bristol Channel and includes seaside resorts such as Barry Island, Penarth and Porthcawl.  The coastline also included spectacular natural features such as the sand dune systems at Merthyr Mawr and Kenfig, the Glamorgan Heritage Coast (pictured) and the coastal marshland of the Gwent Levels.

Mae arfordir yr ardal yn wynebu'r Môr Hafren.  Mae'n cynnwys cyrchfannau gwyliau glan mor Ynys y Barri, Penarth a Phorthcawl.  Ceir nodweddion naturiol trawiadol tebyg i dwyni tywod Merthyr Mawr a Chynffig, Arfordir Treftadaeth Morgannwg (llun) a chynefin ffos y Gwent Levels.

 
The GOC website uses cookies. For more information see our privacy policy.