search bars close map-marker arrow-right tags twitter facebook

Ysbyty Ifan, Cwm Eidda and Upper Conwy Valley


Event Details


General information

An easy 6 mile walk from Ysbyty Ifan westwards towards Afon Eidda, Foel Gopyn and Padog. We will be walking along country paths (and some lanes) over traditional farmland. The whole area is the National Trust Ysbyty Estate. The undulating landscape and surrounding hills make for a relaxing and chatty walk. Tea and cake at the Conwy Falls café afterwards.

Taith gylchol hawdd rhyw 6 milltir o Ysbyty Ifan i'r gorllewin ac i gyfeiriad Afon Eidda, Foel Gopyn a phentref Padog. Byddwn yn cerdded ar hyd llwybrau gwledig (a rhai lonydd) a thros dir fferm. Mae'r holl ardal yn perthyn i Stad Ysbyty yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae'r tirwedd a'r bryniau cyfagos yn ei gwneud yn daith hawdd a braf. Te a theisen yng nhgaffi Rhaeadr Conwy wedyn.

Terrain / Difficulty

An easy to moderate walk over undulating farmland. Taith hawdd i gymedrol dros dirwedd gwledig sy'n ymdonni

Approximate Distance

6 miles

Full details are available to members only

Log in or register now for your free trial

Join Now…