search bars close map-marker arrow-right tags twitter facebook

The Lledr Valley and Wybrnant


Event Details


General information

Lledr Valley and Wybrnant

A circular moderate walk about 7 miles from Dolwyddelan along the Lledr River and Gorge and then up to the Wybrnant and returning to Dolwyddelan over moorland. We will be passing the Tŷ Mawr National Trust property in Wybrnant with an opportunity and option to visit (£3 entrance, free to NT members) The Lledr Gorge is amazing and the quiet and remote Wybrnant community feels like another time. The moorland is boggy and might require some diversions from the marked path.

Dyffryn Lledr a’r Wybrnant.

Taith gylch gymedrol, rhyw 7 milltir o Ddolwyddelan i lawr ceunant yr Afon Lledr ac yna dringo i’r Wybrnant gan ddychwelyd i Ddolwyddelan dros y rhos. Byddwn yn mynd heibio Ty Mawr sy’n berchen i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn y Wybrnant a rhoddir cyfle i’r sawl a fyn ymweld a’r ty, gan mai yma fydd ein arhosiad dros ginio. (mynediad £3, am ddim i aelodau). Mae Ceunant yr Afon Lledr yn anhygoel ac mae’r gymuned yn y Wybrnant yn ymddangos fel rhyw baradwys. Mae’r rhos yn aml yn gorsiog a hwyrach y bydd angen gwyro o’r llwybr a fwriadwyd.

Terrain / Difficulty

moderate to challenging in parts but following established paths and tracks / Cymedrol neu heriol mewn rhannau ond cadw at lwybrau traddodiadol

Approximate Distance

7 miles

Full details are available to members only

Log in or register now for your free trial

Join Now…