Roath Park Lakeside, and Llanishen and Lisvane Reservoirs Walk, Cardiff

Event Details

  • Start Date Saturday, 20th of January 2024
  • End Date Saturday, 20th of January 2024
  • Start/End Time 10:30 - 15:00
  • Near
  • Categories
  • Groups
  • Approx Distance 7 Miles
  • Terraineasier route on hard surfaces

A gentle, 6-7 mile, circular, easy to moderate, winter walk, starting from Penylan Library and Community Centre, and taking a route past Roath Park recreation field, lakeside, and a small woodland area, and then around Llanishen and Lisvane reservoirs.  A circuit of the reservoirs includes a short stop at the Visitor Centre before returning to Penylan for light refreshments, kindly provided by the walk leaders.

This walk is a ticket event, to get an idea of those attending, for catering purposes.  Note this is a Saturday walk.

IMPORTANT NOTICE:  Unfortunately, dogs are not permitted within the parkland areas surrounding the reservoirs.  They are allowed in the external area of the Visitor Centre, but not inside, which has a car park attached to it.  The only exception is assistance dogs, which must be kept on a lead at all times within the confines of the reservoirs.  Outside the reservoir areas there are no restrictions for dogs on the walk.  Any queries about this, please contact the walk leader, Stephen Phillips, on the email - [email protected].

Taith gerdded gaeafol hamddenol, gylchol, 6-7 milltir, hawdd i gymedrol, yn cychwyn o Lyfrgell a Chanolfan Gymunedol Pen-y-lan, ac yn mynd heibio i gae hamdden Parc y Rhath, glan y llyn, ac ardal goetir fechan, ac yna o amgylch cronfeydd dŵr Llanisien a Llys-faen. . Mae cylchdaith o’r cronfeydd dŵr yn cynnwys arhosfan fer yn y Ganolfan Ymwelwyr cyn dychwelyd i Ben-y-lan i gael lluniaeth ysgafn, a ddarperir yn garedig gan yr arweinwyr cerdded.

Mae'r daith gerdded hon yn ddigwyddiad tocyn, i gael syniad o'r rhai sy'n mynychu, at ddibenion arlwyo.  Sylwch mai taith gerdded dydd Sadwrn yw hon.

HYSBYSIAD PWYSIG:  Yn anffodus, ni chaniateir cŵn yn y parcdir o amgylch y cronfeydd dŵr. Maent yn cael eu caniatáu yn ardal allanol y Ganolfan Ymwelwyr, ond nid y tu mewn, sydd â maes parcio ynghlwm wrthi. Yr unig eithriad yw cŵn cymorth, y mae'n rhaid eu cadw ar dennyn bob amser o fewn terfynau'r cronfeydd dŵr. Y tu allan i ardaloedd y cronfeydd dŵr nid oes unrhyw gyfyngiadau ar gŵn ar y daith gerdded. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am hyn, cysylltwch ag arweinydd y daith gerdded, Stephen Phillips, ar yr e-bost - [email protected].

Full details are available to members only

Log in or register now for your free trial

Ready for another adventure?

GOC Shop

From hoodies and t-shirts to bags, bottles and bears - show your love for GOC with our gear from Spreadshirt.