Pride Cymru 2024

Event Details

The parade starts at 11 am in Castle Street (the street alongside Cardiff Castle),  but we have to be in our place in the parade in Castle Street by 10.30 am.  The parade is about a mile long and normally takes about two hours to complete.

We will therefore meet outside the Angel Hotel, on the corner of Westgate Street and Castle Street, at 10.30 am, to take our place in the parade in good time.  If you are a bit late, come and find us in the parade.

Come and support us on the parade!  If you do not plan to join the parade, come and cheer us on the route, and feel welcome to join us in Laguna Bar, Park Plaza Hotel, Greyfriars Road, for a bit of a social afterwards, at about 1 pm.

 

Mae’r orymdaith yn cychwyn am 11 y bore yn Stryd y Castell (y stryd wrth ymyl Castell Caerdydd), ond mae’n rhaid i ni fod yn ein lle yn yr orymdaith yn Stryd y Castell erbyn 10.30 y bore. Mae'r orymdaith tua milltir o hyd ac fel arfer mae'n cymryd tua dwy awr i'w chwblhau. Byddwn felly’n cyfarfod y tu allan i Westy’r Angel, ar gornel Heol y Porth a Heol y Castell, am 10.15 y bore, i gymryd ein lle yn yr orymdaith mewn da bryd. Os ydych ychydig yn hwyr, dewch i ddod o hyd i ni yn yr orymdaith. Rydyn ni yn y Pink Zone, tuag at flaen yr orymdaith. Sylwch, mae hwn yn llwybr gwahanol i flynyddoedd blaenorol. Dewch i'n cefnogi ar yr orymdaith! Os nad ydych yn bwriadu ymuno â’r orymdaith, dewch i’n calonogi ar y llwybr, ac mae croeso i chi ymuno â ni yn Laguna Bar, Gwesty’r Park Plaza, Heol y Brodyr Llwydion, am ychydig o gymdeithasol wedyn, tua 1 yp.

Full details are available to members only

Log in or register now for your free trial

Ready for another adventure?

GOC Shop

From hoodies and t-shirts to bags, bottles and bears - show your love for GOC with our gear from Spreadshirt.