search bars close map-marker arrow-right tags twitter facebook

Moelwyn Mawr from Tanygrisiau / Moelwyn Mawr o Danygrisiau


Event Details


General information

THE DATE OF THIS WALK HAS CHANGED FROM 21ST JULY TO 4TH AUGUST.

Moelwyn Mawr from Tanygrisiau,  Blaenau Ffestiniog.  A moderate circular walk (but a short steep bit just before the summit) to the infrequently visited peaks of Moelwyn Mawr and  Moelwyn Bach. Ascent from Tanygrisiau via the abandoned Cwmorthin and the old Rhosydd Slate Quarry and we will be using quarry tramways and inclines for part of the walk. Descending via the Stwlan Dam, the upper lake of the Ffestiniog Hydro Electric complex. Stunning views in all directions throughout the walk.

Moelwyn Mawr o Danygrisiau, Blaenau Ffestiniog. Taith gylchol gymedrol (ond braidd yn serth tua’r copa) i gopa’r Moelwyn Mawr a hwyrach y Moelwyn Bach. Cychwyn o Danygrisiau a mynd drwy hen gymuned Cwmorthin ac yna Chwarel y Rhosydd gan ddefnyddio llwybrau’r chwareli. Dod i lawr heibio Llyn Stwlan sef llyn uchaf Cynllun Trydan Dwr Ffestiniog. Golygfeydd gwych trwy gydol y daith.

Terrain / Difficulty / Tir/Her

Moderate to challenging in parts but following established paths and tracks

Cymedrol neu heriol mewn rhannau ond cadw at lwybrau traddodiadol

Approximate Distance / Bras amcan pellter

7 miles / 7 milltir

Full details are available to members only

Log in or register now for your free trial

Join Now…