search bars close map-marker arrow-right tags twitter facebook

Burry Port, Pembrey and Cefn Sidan / Porth Tywyn, Pen-bre a Chefn Sidan


Event Details


General information

 

This is an 8 mile, easy walk as it's an unusually flat walk.

Lots of interesting history with an Amelia Earhart plaque, a lighthouse, the old port of Pembrey, part of the Wales coastal path, pill boxes, the site of munitions factories from WW1, a bird hide, the beach at Cefn Sidan, a forest, the sea, views of Gower etc.

 

Gwybodaeth Cyffredinol

Taith 8 milltir hawdd ar dir gwastad.
Llawer o hanes diddorol gan gynnwys plac i Amelia Earhart, goleudy, hen borthladd Pen-bre, rhan o lwybr yr arfordir, adeiladau rhyfel, safle ffatrïoedd arfau rhyfel o’r Rhyfel Mawr, cuddfan adar, traeth Cefn Sidan, coedwig, y môr, golygfeydd dros Benrhyn Gwyr ayyb

Approximate Distance

8 miles

Full details are available to members only

Log in or register now for your free trial

Join Now…