search bars close map-marker arrow-right tags twitter facebook

Bethesda Hills loop / Bethesda Hills Loop


Event Details


General information

Bethesda Hills Loop

A moderate hill walk round a group of hills, behind the slate village of Bethesda, at the north-western end of the Carneddau, inclduing Moel Faban, Moel Wnion and Gyrn Wigau. Small in comparison with the bigger mountains of the Carneddau, this group of modest summits is easily conquered on good tracks and offers amazing views of the northern Glyders, northern Carneddau and Anglesey. Topped off with a visit to a local cafe.

Taith gerdded gymedrol bryniau o amgylch grŵp o fryniau, y tu ôl i bentref llechi Bethesda, ym mhen gogledd-orllewinol y Carneddau, gan gynnwys Moel Faban, Moel Wnion a Gyrn Wigau. Yn fach o'i gymharu â mynyddoedd mwy y Carneddau, mae'r grŵp hwn o gopaon cymedrol yn hawdd ei orchfygu ar draciau da ac mae'n cynnig golygfeydd anhygoel o'r Glyders gogleddol, gogledd Carneddau ac Ynys Môn. Ar ben hynny, ymwelwyd â chaffi lleol.

Terrain / Difficulty / Tir/Her

Moderate walk on clear hill tracks

Cerdded cymedrol ar draciau bryniau clir

Approximate Distance / Bras amcan pellter

6 miles / 6 milltir

Full details are available to members only

Log in or register now for your free trial

Join Now…