All Wales Weekend, Abergavenny – 13th to 16th September 2024 / Penwythnos Cymru Gyfan, Y Fenni - 13eg i 16eg Medi 2024

Event Details

This year's All Wales Weekend will be in Abergavenny, Monmouthshire, from 13th to 16th September 2024.

A walk each day of this four-day weekend will track riversides, valleys, and mountain landscapes, taking in the beauty and the substantial history of the area.  Members are welcome to join all, some, or one walk, as they wish.

Friday's walk tracks the River Usk from and to Usk Bridge in Abergavenny, and Saturday's walk is in the heart of the Black Mountains in the Brecon Beacons National Park.  Sunday's walk tracks the Blaenavon World Heritage Site around the Blorenge Mountain, and Monday's walk climbs the Sugar Loaf, the southernmost of the summit peaks of the Black Mountains.

The weekend is complemented by a garden visit to Kentchurch Court Gardens, near Pontrilasto, on Monday, giving a choice of either the walk or the garden visit on the final day of the weekend.

Please arrange your own accommodation - early booking is advised.  There is a variety of B&Bs, hostels, and hotels, in Abergavenny and the surrounding areas.   Lifts can be arranged if you are arriving by train or bus for the walks.

The organisers will book a suitable establishment for all those attending to eat on the Saturday evening of the weekend.  Please make your own arrangements on both Friday and Sunday evenings, and ask others if they would like to join you.

See specific event entries for further details.

Bydd Penwythnos Cymru Gyfan eleni yn Y Fenni, Sir Fynwy, rhwng 13eg ac 16eg Medi 2024.

Bydd taith gerdded bob dydd o'r penwythnos pedwar diwrnod hwn yn olrhain glannau afonydd, dyffrynnoedd, a thirweddau mynyddig, gan gynnwys harddwch a hanes sylweddol yr ardal.

Mae croeso i aelodau ymuno â phawb, rhai, neu un daith gerdded, fel y dymunant. Mae taith dydd Gwener yn dilyn yr Afon Wysg o ac i Bont Wysg yn y Fenni. Mae taith gerdded dydd Sadwrn yng nghanol y Mynyddoedd Du ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae taith gerdded dydd Sul yn dilyn Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon o amgylch Mynydd y Blorens, ac mae taith dydd Llun yn dringo Pen-y-fâl, y mwyaf deheuol o gopaon copaon y Mynydd Du.

Ategir y penwythnos gan ymweliad â gardd i Kentchurch Court Gardens, ger Pontrilasto, ddydd Llun, gan roi dewis o naill ai’r daith gerdded neu’r ymweliad â’r ardd ar ddiwrnod olaf y penwythnos.

Trefnwch eich llety eich hun. Mae amrywiaeth o letyau gwely a brecwast, hosteli, a gwestai, yn y Fenni a’r ardaloedd cyfagos. gellir trefnu lifftiau os ydych yn cyrraedd ar y trên ar gyfer y teithiau cerdded.

Full details are available to members only

Log in or register now for your free trial

Ready for another adventure?

GOC Shop

From hoodies and t-shirts to bags, bottles and bears - show your love for GOC with our gear from Spreadshirt.